Dansk Mentor Certificering


Dansk Mentor Certificering er dit kvalitetsmærke og garanti for, at din leverandør af mentorkurser- og uddannelser er underlagt høje faglige, etiske standarder og normer. Desuden forpligter leverandørerne sig til fortsat at medvirke til udvikling af mentorarbejde af høj kvalitet generelt i Danmark. Det gælder kursus og uddannelsesindhold, værktøjer, materiale og kvaliteten i undervisningen..

En mentor er den bedste form for støtte for at kunne gennemføre en uddannelse, få job eller for at kunne mestre sit privatliv.
En kvalificeret mentor er klædt bedst på til opgaven. Bliv klædt på med Dansk mentor kvalificering.