Dansk Mentor Certificering


Dansk Mentor Certificering er dit kvalitetsmærke og garanti for, at din leverandør af mentorkurser- og uddannelser er underlagt høje faglige, etiske standarder og normer. Desuden forpligter leverandørerne sig til fortsat at medvirke til udvikling af mentorarbejde af høj kvalitet generelt i Danmark. Det gælder kursus og uddannelsesindhold, værktøjer, materiale og kvaliteten i undervisningen..

mentor-vejledning-1
logo-dansk-mentor-certificering-zoombox
En mentor er den bedste form for støtte for at kunne gennemføre en uddannelse, få job eller for at kunne mestre sit privatliv.
mentor-vejledning-3
logo-dansk-mentor-certificering-zoombox
En kvalificeret mentor er klædt bedst på til opgaven. Bliv klædt på med Dansk mentor kvalificering.