1. Grundlæggende indføring i mentorrollen

 2. Basal viden om målgruppen for mentoropgaven

 3. Undervisning i brug af velafprøvede redskaber, progressionsværktøjer og skemaer.

 4. Kommunikationsredskaber til proces/udvikling.

 5. Viden om grænser for indsatsområder/grænser mellem mentor og mentee.

 6. Viden om indberetningspligt og tavshedspligt (til myndigheder).

 7. Brug af netværk i arbejdsfeltet.

 8. Belysning af nødvendigheden af netværksmøder og løbende supervision.

 9. Kommunikation med den organisation mentoropgaven udspringer af og afklaring af snitflader og kompetencer i samarbejdet.

 10. Succeskriterier – realistiske billeder af mål der kan indfries.

 11. Motivationsredskaber.

 12. Værktøjer til at mentor kan passe på sig selv.

 13. Værktøjer til at mentor kan skabe rum og forståelse for mentorindsatsen i egen organisation.